top of page
  • Skribentens bildJohan Strid

Teknikkonsultföretaget Miweco står på egna ben!


Photo by charlesdeluvio on Unsplash

Teknikkonsultbolaget Miweco AB i Trollhättan har ett uppskattat kunderbjudande man kallar 4P: Projektledning, Produktutveckling, Produktionsutveckling och Prototyp.


Bolaget var i behov av att omstruktureras på ägarsidan och inspirerad av en kompetent ledning samt en energisprakande VD, Lars Söder, var det ett lätt beslut för Dynaventures att gå in som delägare.


Dynaventures söker företag i tidiga skeden eller företag i stark förändring. Miweco köptes ut ur en annan koncern och vi hjälpte företaget stå på egna ben, precis sådana företag vi söker och där vår kompetens kommer till mest nytta.

Comments


bottom of page